Henkinen terapia

Henkinen terapia

Silloin kun sinulla on vaikeaa tai tunnet esimerkiksi olevasi yksin, voi puhuminen toisen kanssa auttaa.
Keskusteluissa voit purkaa mieltäsi. Puhun kanssasi käyttäen keskustelussa tilanteen mukaan eri kokemusten kautta oppimiani asioita (esim. selviytymiskeinoja, tietoja, miten pääset tilanteesta eteenpäin, mitä sinun on hyvä tässä tilanteessa tehdä, jne.), tuen sinua ja autan sinua rauhoittamaan mielesi, löytämään uutta toivoa ja uskoa. Tilanteen mukaan.

 Esim. harrastuksissa kun olen jonkun kanssa alkanut vs. keskustelemaan  olen usein saanut kuulla:

 "Sun pitäs olla terapeutti."

 Joskus esim. toipuminen jostain koetusta, tapahtuneesta voi olla hieman pidempi prosessi, mutta me toimimme sen mukaan, mikä on sinulle sillä hetkellä parasta. ❤️